ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีฉลองการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย

04/11/2014

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ. อาคิตะ เพื่อเข้าร่วมการประชุมจัดตั้งสมาคมมิตรภาพจัดหวัดอาคิตะ-ไทยและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย ณ โรงแรมCastle Hotel Akita จังหวัดอาคิตะ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ นายกเทศมนตรีเมืองอาคิตะ นายกเทศมนตรีเมืองโยโคตะ ประธานธนาคารโฮคุโต ประธานสมาคมชาวจังหวัดอาคิตะในไทย และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว เข้าร่วมด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 300 คน ในช่วงต้นของงานเลี้ยงเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ที่มีความแนบแน่น รวมทั้งความสัมพันธ์ไทย - จ. อาคิตะ ที่ทวีความสำคัญมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการความมุ่งมั่นที่จะผลักดันความสัมพันธ์ไทย- จ.อาคิตะของทางภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอาคิตะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดและธนาคารโฮคุโต นอกจากนี้ ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจระหว่างไทยและจังหวัดอาคิตะ รวมทั้งให้ความมั่นใจต่อสถานการณ์การเมืองของไทย

สมาคมมิตรสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทยได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจังหวัดอาคิตะ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและกีฬา โดยมีนาย Tadanari Ishii ประธานบริษัท Netz Toyota Akita, Co. ซึ่งเป็นกรรมการบริหารธนาคารโฮคุโต เป็นนายกสมาคมคนแรก และเอกอัครราชทูตฯ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษ ในขณะนี้ มีสมาชิกประมาณ 300 คน

dsc09750dsc09767
dsc09756DSC09735

dsc09807
Back to the list