ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Ushigome Daisan เยือนสถานเอกอัครราชทูต

21/11/2014

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Ushigome Daisan เขต Shinjuku กรุงโตเกียว จำนวน 6 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับต่างชาติ โดยนักเรียนได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ ที่ปรึกษา ได้ตอบคำถามนักเรียนในหลายประเด็น เช่น อาหารไทยและ สถานที่ท้องเที่ยวในประเทศไทย เป็นต้น

CIMG3799CIMG3802
CIMG3803
Back to the list