ข่าวกิจกรรม


งานประชุมวิชาการนานาชาติไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ อาคาร 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว วิทยาเขตฮงโกะ

22/11/2014

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ อาคาร 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว วิทยาเขตฮงโกะ (Hongo)  จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมถ์ด้วยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และวิสัยทัศน์ระหว่างนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในประเทศญี่ปุ่น นักเรียนนานาชาติ และบุคคลากรทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บรรยายหลักทั้ง 3 คน ได้แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ บรรยายหัวข้อ “Future of  ASEAN +3”,  Mr.Hidetoshi Irigaki, Director General of Southeast Asia and Pacific Department, JICA บรรยายหัวข้อ “ASEAN 2025 Vision and Challenges” และ Mr.Hirofumi Abe, Producer of Current Affairs Division, NHK News Department บรรยายหัวข้อ “Disaster Big Data ”

20141126
Back to the list