ข่าวกิจกรรม


เปิดทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

30/09/2014

                นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เปิดการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 โดยให้ผู้ที่ประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนส่งเอกสารและคำร้องมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อตรวจสอบเอกสารเป็นการล่วงหน้าและเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดวันถ่ายรูป ซึ่งจะได้รับบัตรประจำตัวประชาชนภายในวันนั้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข่าวประกาศการทำบัตรประจำตัวประชาชน

20141001

20141001-2
Back to the list