ข่าวกิจกรรม


GLOBAL FESTA JAPAN 2014

04/10/2014

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเทศกาลประจำปี Global Festa ตามคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศผ่าน JICA และNGO ณ สวนฮิบิยะ ใจกลางกรุงโตเกียว

ในงานนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะครัวของโลก หรือ Kitchen to the World ที่มีการพัฒนาจากเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปเกษตรต่างๆ และให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการพัฒนาการเกษตร โดยนำเสนอนิทรรศการพืชผักสมุนไพรไทย ผลไม้ไทย และอาหารแปรรูปของประเทศไทย นานาชนิด ที่ส่งออกมายังตลาดญี่ปุ่น และเปิดให้ชิมแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก
Back to the list