ข่าวกิจกรรม


นักศึกษาไทยที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเมจิเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

09/10/2014

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์เคนอิจิ เอโต จากมหาวิทยาลัยเมจิ กรุงโตเกียว นำคณะนักศึกษาไทย จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน และนักศึกษาปริญญาตรีโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปีจำนวน 8 คนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ และพบกับนางสาวพรพิศ  สมวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ ห้องประชุม สอท.
Back to the list