ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาต้อนรับคณะสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

15/10/2014

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการทำงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้แก่คณะของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2557 ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4 

img_0686img_0687
Back to the list