ข่าวกิจกรรม


งานไทยแฟร์ในงานสวนดอกไม้เคโอ

11/10/2014

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมงาน “สยามเมืองยิ้ม ดอกไม้และพฤกษา” ซึ่งเป็นงานไทยแฟร์ที่จัดขึ้นในสวนดอกไม้เคโอ เมืองโจฟุ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและสมุนไพรไทย รวมทั้งการทดลองทำการแกะสลักผลไม้ ขนมลูกชุบ และพวงมาลัย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการจำหน่ายวัตถุดิบอาหารไทย สินค้า และอาหารไทยด้วย งานนี้ได้รับความสนใจจากทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเป็นอย่างดีงานไทยแฟร์ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)
Back to the list