ข่าวกิจกรรม


Tokyo International Film Festival 2014 “CROSSCUT ASIA #1 Thai Fascination”

24/10/2014

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองเปิดตัวโครงการ “CROSSCUT ASIA #1 Thai Fascination” ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิญี่ปุ่น(The Japan Foundation) ได้ริเริ่มขึ้นเป็นปีแรกและสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุน โดยมูลนิธิญี่ปุ่นได้ร่วมกับผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ กรุงโตเกียว (Tokyo International Film Festival: TIFF) จัดโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียโดยการนำเสนอภาพยนตร์จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย และจะจัดต่อเนื่องจนถึง ปี 2563 โดยในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรก Japan Foundation ได้เลือกภาพยนตร์ไทย 8 เรื่องมาจัดฉายที่โรงภาพยนตร์ Roppongi และ Nihonbashi ระหว่างวันที่ 23-30 ต.ค. 2557
Back to the list