ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับหน่วยงานท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย

30/09/2015

On 30 September 2015, the Royal Thai Embassy hosted a meeting inviting Thai Honourary Consuls, representatives of Thailand Friendship Associations in Prefectures and Prefectures that have liaison office in Thailand. During the meeting, the Embassy shared the updated information on economic and political situation in Thailand and the participants expressed views on possible cooperation between Thailand and Japan at local level.

Download PDF files :
Back to the list