ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ แถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย

30/09/2015

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ร่วมมือที่สำคัญของไทย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยด้วย การแถลงข่าวได้รับการตอบรับอย่างดี มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 20 คน


Back to the list