ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนญี่ปุ่น

18/01/2010

trumb2ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2553 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น
Back to the list