ข่าวกิจกรรม


สอท. แนะนำวัฒนธรรมไทยที่โรงเรียนประถมศึกษาโอคุโบะ เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว

29/01/2010

วันที่ 28 มกราคม 2553 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยเป็นภาษาไทย ให้แก่นักเรียนไทยจำนวน 13 คน ที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาโอคุโบะ เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว ตามคำขอของทางโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนต่างชาติในโรงเรียนที่เกิดในญี่ปุ่นรวมทั้งนักเรียนต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับประเทศบ้านเกิดได้สัมผัสและรักษาวัฒนธรรมของตนไว้

ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย  จากนั้น แนะนำเครื่องดนตรีพร้อมแสดงดนตรีไทยให้นักเรียนได้สัมผัส และสาธิตการใส่โจงกระเบนให้แก่นักเรียน ก่อนเสร็จสิ้นการบรรยายและสาธิต นักเรียนได้กล่าวทักทายและแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยด้วย

0102
0307
Back to the list