ข่าวกิจกรรม


การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2552 ของศกร.โตเกียว

02/02/2010

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 9.00-16.00 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ศกร.โตเกียว) จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 สำหรับนักศึกษาศกร.โตเกียว โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 33 คน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา 3 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 7 คน และระดับชั้นมัธยมปลาย 23 คน

 

0102
0304
Back to the list