ข่าวกิจกรรม


สสปน. จัด Road show 2010 ที่ญี่ปุ่น

03/02/2010

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553 เอกอัครราชทูตและภรรยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกรียติแก่นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการ สสปน. และคณะ ในโอกาสมาจัดงาน TCEP Japan Road Show 2010 : Thailand’s Readiness to Host MICE Events ที่กรุงโตเกียว นครโอซากา และเมืองนาโงยะ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2553

0103
0205

 ต่อมาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เอกอัครราชทูตเป็นประธานและรับฟังรายงานการประชุมระดับผู้บริหารระดับสูงของสมาคมนานาชาติประเทศญี่ปุ่น จากนั้นในงานเลี้ยงรับรองคณะผู้ประกอบธุรกิจ MICE โดยกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานทุกท่าน พร้อมทั้งกล่าวว่ากลุ่ม MICE ของญี่ปุ่นมีศักยภาพและมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และให้ความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานในความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางไปเยือนประเทศไทยทั้งเพื่อการธุรกิจและการท่องเที่ยว

0201
0305

MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibition) ในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สสปน. (สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์กรมหาชน) โดยมีนายอรรคพล สรสุชาติ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานฯ มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อรองรับเป็าหมายให้ประเทศไทยเป็นที่หมายของการจัดประชุมและนิทรรศการของโลก

1112
1314
1516
all
Back to the list