ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเข้าเฝ้าถวายสาส์นแด่สมเด็จพระจักรพรรดิ์แห่งญี่ปุ่น

19/02/2010

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เอกอัครราชทูตเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นที่พระราชวังอิมพีเรียล เพื่อถวายสาส์นตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำญี่ปุ่น ในโอกาสดังกล่าว สมเด็จพระจักรพรรดิ์แห่งญี่ปุ่นทรงมีพระราชดำรัสอำนวยพรขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระพลานามัยแข็งแรงและอวยพรให้เอกอัครราชทูตฯ ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

ท่านวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศญี่ปุ่น ลำดับที่ 18 ก่อนเข้ารับหน้าที่ที่ญี่ปุ่น เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตมาแล้วหลายประเทศ ประกอบด้วย พม่า แคนาดา คณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และสหรัฐอเมริกา

event_rte2010-feb-19-1
event_rte2010-feb-19-2
event_rte2010-feb-19-3
Back to the list