ข่าวกิจกรรม


การประชุมประสานงานของอาสาสมัครไทยในญี่ปุ่น

22/02/2010

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 -12.00 น. ที่ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ แกนนำอาสาสมัครไทยในญี่ปุ่นจากจังหวัดต่างๆ ได้จัดการประชุมประสานงาน ครั้งที่ 1/2553 เพื่อเตรียมการออกร้านในงานเทศกาลไทย ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2553 ณ สวนโยโยหงิ และแผนการจัดกิจกรรมในปี 2553 จากนั้น เมื่อเวลา 14.00 น. กลุ่มอาสาสมัครฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยกลุ่มอาสาสมัครฯ ได้กล่าวแนะนำตนเองพร้อมแจ้งให้ทราบถึงความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มฯ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาในแต่ละปี รวมทั้งกิจกรรมที่คาดว่าจะจัดทำในปี 2553 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณกลุ่มอาสาสมัครฯ ที่ได้สละเวลามาช่วยกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอดพร้อมแสดงความคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเช่นนี้ต่อไป
Back to the list