ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตร่วมงานแถลงข่าว ProPak Asia 2010 Road Show in Japan

24/02/2010

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เอกอัครราชทูตร่วมงานแถลงข่าว ProPak Asia 2010 Road Show in Japan และกล่าวถึงประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการค้าใกล้ชิดที่สามารถย้อนหลังไปได้กว่า 600 ปี ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าที่สำคัญลำดับแรกของไทย และมีบริษัทญี่ปุ่นกว่า 3,000 บริษัทที่เข้าไปลงทุนในประเทศขณะนี้ ซึ่งเป็นการลงทุนของญี่ปุ่นจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขณะนี้ อัตราการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยจึงมีความเหมาะสมในการลงทุน สำหรับการจัดงาน ProPak 2010 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2553 ที่กรุงเทพฯ เป็นการจัดงานที่คาดหมายมีผู้ซื้อเข้าร่วมงานกว่า 33,000 ราย และหวังว่าผู้ประกอบการจากญี่ปุ่นจะมีร่วมงานดังกล่าวจำนวนไม่น้อย และประเทศไทยพร้อมให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมงาน ProPak 2010

propak2010-3propak2010-4


ในช่วงคำถาม/คำตอบ ผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้ และการพิจารณาคดียึดทรัพย์อดีตนายกรัฐมนตรี พล.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเอกอัครราชทูต ชี้แจงว่า คดีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล ศาลไทยมีความเป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง เชื่อมั่นวันภายหลังการพิจารณาคดียึดทรัพย์ พล.ต.ท. ทักษิณฯ สถานการณ์ในประเทศไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสพบปะกับนักธุรกิจญี่ปุ่นและ JETRO ได้กล่าวว่า การลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในประเทศแต่อย่างใด และในขณะนี้ ยังไม่มีบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยรายใดถอนการลงทุนจากประเทศไทย เชื่อมั่นว่า ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการลงทุนของญี่ปุ่น เพราะประเทศไทยมีฐานการเงินที่มั่นคง และในระยะ 2-3 ปีนี้ รัฐบาลจะนำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนกว่า 1.43 ล้านล้านบาท มาใช้โดยเน้นโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน จึงขอให้นักลงทุนจากญี่ปุ่นพิจารณาใช้โอกาสดังกล่าวเข้าไปลงทุนในประเทศไทย

propak2010-3propak2010-4


อนึ่ง งาน ProPak Asia 2010 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่16-19 มิถุนายน 2553 ที่กรุงเทพฯ เป็นงานแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากและรหัสสินค้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานเต็มตามเป้าหมายในปีนี้แล้ว โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 32,000 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการจากญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 65 บริษัท

propak2010-5
Back to the list