ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16/03/2010

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ที่มหาวิทยาลัยกักคุชูอิน นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 คน ที่เดินทางร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยกักคุชูอิน และมหาวิทยาลัยเคโอ โดยมีนายโยชิโอะ ฮาตาโนะ อธิการบดี พร้อมทั้ง ศจ.ดร. คาวะชิมะ ทะสึฮิโกะ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกักชูอินให้การต้อนรับ โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยดังกล่าว ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

15march0115march02
15march0315march04
Back to the list