ข่าวกิจกรรม


วิทยาลัยการทัพบกเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

16/03/2010

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 วิทยาลัยการทัพบก นำโดย พลโท สิงห์ศึก สิงห์ไพร เจ้ากรมยุทธการศึกษาทหารบก นำคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนจำนวน 39 นาย มารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่น ในโอกาสมาดูงานและทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2553 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีท่านวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต พร้อมด้วย คุณอัมพวัน พิชาลัย หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว คุณเกตสุดา สุประดิษฐ์ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว และคุณกฤษดา อักษรวงศ์ อัครราชทูต   ที่ปรึกษา ร่วมบรรยาย

15-2march0115-2march02
15-2march0315-2march04
15-2march0515-2march06
Back to the list