ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ณ จังหวัด Fukui

01/04/2010

        เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2553 จังหวัด Fukui ได้เชิญนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ไปบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ณ โรงเรียน Usui Senior High School เพื่อประชาสัมพันธ์ “2010 Japan APEC Energy Ministerial Meeting” ซึ่งจังหวัด Fukui จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2553

        ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Issei Nishikawa ผู้ว่าราชการจังหวัด Fukui และนาย Tatsuo Kawada ประธานหอการค้าจังหวัด Fukui และเยี่ยมชม 1) พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ซึ่งมีโครงการขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ร่วมกับประเทศไทยที่ จ. นครราชสีมา  2) บริษัท Seiren Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด Fukui ประกอบธุรกิจหลายด้าน เช่น สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เคมี เครื่องจักรอุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ และ 3) Wakasa Wan Energy Research Center (WERC) องค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน บุคลากร อบรมด้านเทคโนโลยี และให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

 

0102
0304
0506
0708

 
Back to the list