ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ โดยสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

27/04/2010

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว จัดโดยสมาคมไทย-ญี่ปุ่น (JTA) ณ Tsunamachi Mitsui Club เขตมินาโตะ กรุงโตเกียว โดยมีหัวหน้าสำนักงานไทย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และสมาชิกของสมาคมไทย-ญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน

JTA20apr53-1JTA20apr53-1
JTA20apr53-1JTA20apr53-1
JTA20apr53-1JTA20apr53-1
JTA20apr53-1JTA20apr53-1
JTA20apr53-1JTA20apr53-1

 
Back to the list