ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตจัดเลี้ยงคณะทูตที่ดูแลประเทศไทยและมีถิ่นพำนักที่กรุงโตเกียว

18/06/2010

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยภริยา จัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ดูแลประเทศไทยที่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่น ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีเอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นของสาธารณรัฐมาลี สาธารณรัฐจิบูตี สาธารณรัฐรวันดา สาธารณรัฐกัวเตมาลา และสาธารณรัฐมาดาร์กัสการ์
Back to the list