ข่าวกิจกรรม


สถานีโทรทัศน์ Asahi มาถ่ายทำรายการ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

30/06/2010

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 รายการ Tokyo Site สถานีโทรทัศน์ Asahi ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงโตเกียว นำเสนอสถานที่และกิจกรรมต่างๆในโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต และถ่ายทำสาธิตอาหารไทย “ส้มตำเต้าหู้ทอด” โดย      นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต เพื่อให้ผู้ชมรายการชาวญี่ปุ่นได้รู้จักอาหารไทยและทดลองปรุงในครัวเรือน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวมีกำหนดจะออกอากาศ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 13.55 น. -13.59 น.
Back to the list