ข่าวกิจกรรม


งานทำบุญครบรอบ 1 ปี วัดป่าพุทธรังสี เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว

06/07/2010

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2553 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ร่วมงานทำบุญครบรอบ 1 ปี วัดป่าพุทธรังสี เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว โดยมีชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ อัครราชทูต ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการย้ายที่ทำการชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาต่างๆ ของคนไทยในญี่ปุ่นที่มาร่วมงาน
Back to the list