ข่าวกิจกรรม


โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น

06/07/2010

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา ในระหว่างวันที่ 2 –  4 กรกฎาคม 2553 ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ. จิบะ โดยมีชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 120 คน
Back to the list