ข่าวกิจกรรม


An Evening Cool Party 2010

22/07/2010

              ช่วงเย็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่น-ไทย (Japan Thailand Association : JTA) จัดงาน An Evening Cool Party 2010 ณ บริเวณสวนญี่ปุ่นของทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
Back to the list