ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะประธานหอการค้าญี่ปุ่น

30/07/2010

              เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2553 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ นำคณะหัวหน้าสำนักงานด้านเศรษฐกิจ ประจำกรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนาย Tadashi Okamura ประธาน The Japan Chamber of  Commerce and Industry (JCCI) โดยเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากขึ้นภายหลังการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น พร้อมทั้งขอบคุณ The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) ที่ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวว่าประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งอีกทั้งยังมีศักยภาพที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะให้ข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่ต้องการไปลงทุนในประเทศไทย
Back to the list