ข่าวกิจกรรม


Kids Create Tokyo 2010 ที่ Makuhari Messe

31/08/2010

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนในงาน Kids Create Tokyo 2010 ที่ Makuhari Messe โดยมีเยาวชนญี่ปุ่นและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน
Kids_Tokyo_2010-01Kids_Tokyo_2010-02
Kids_Tokyo_2010-03Kids_Tokyo_2010-04
Kids_Tokyo_2010-05Kids_Tokyo_2010-06
Kids_Tokyo_2010-07Kids_Tokyo_2010-08
               ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะนำวัฒนธรรมไทยเข้าใจง่ายให้แก่เยาวชนญี่ปุ่น ได้แก่ สาธิตการนุ่งโจงกระเบนให้แก่เด็กและผู้ปกครอง รวมทั้ง การบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย โดยให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกับการตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยและรับของที่ระลึกจากประเทศไทยด้วย
Kids_Tokyo_2010-09Kids_Tokyo_2010-10
Kids_Tokyo_2010-11Kids_Tokyo_2010-12
Kids_Tokyo_2010-13Kids_Tokyo_2010-14
              จากนั้น ภริยาเอกอัครราชทูตอ่านนิทานพื้นบ้านไทย เรื่อง โสนน้อยเรือนงาม เป็นภาษาไทย (แปลภาษาญี่ปุ่น) ให้เด็กๆ ฟังด้วย
Kids_Tokyo_2010-15

article_separator

 
Back to the list