ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ

17/09/2010

              นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยา เดินทางไปจังหวัดไอจิระหว่างวันที่ 3-4 ก.ย. 2553 เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนาย Masaaki Kanda ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ  รวมทั้งพบหารือกับนาย Kunihiko Okada ประธานหอการค้าเมืองนาโงยะ นาย Takayasu Miwa กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประจำเมืองนาโงยะ และ Rev. Komei Sumi ผู้แทนคณะสงฆ์วัดนิตไทยจิ

              ในการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานหอการค้าเมืองนาโงยะ ในวันที่ 3 ก.ย. 2553 เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึง Greater Nagoya ว่าเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอุตสาหกรรมยานยนต์ รัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญและต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตกล่าวเชิญชวนให้บริษัทญี่ปุ่นพิจารณาลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยอีกด้วย

event_aichi9-2010

              หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยาร่วมรับประทานอาหารเย็นกับกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประจำเมืองนาโงยะและภริยา ซึ่งให้ความช่วยเหลือและทำงานเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจังหวัดไอจิมาเป็นระยะเวลานานถึง 50 ปี

event_nagoya9-2010

 

event_nagoya_consu9-2010

                    เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2553 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยาเข้าพบ Rev. Komei Sumi ผู้แทนคณะสงฆ์วัดนิตไทยจิเพื่อแนะนำตัวและหารือเรื่องการจัดงานถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ต.ค. 2553 ในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันสวรรคต

nitthai_temple
Back to the list