ข่าวกิจกรรม


การประชุมรัฐมนตรีและการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

16/11/2010

apec2010-1  apec2010-2

          ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2553 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยในที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนเวทีการค้าพหุภาคี การดำเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ แนวทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ยุทธศาสตร์การเติบโตของเอเปค และ การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เม็กซิโก และเกาหลีใต้ด้วย

apec2010-3  apec2010-4

apec2010-5  apec2010-6

          ต่อมาวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

apec2010-8  apec2010-7

          ในวันแรก นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม Leaders’ Retreat Session 1 ในหัวข้อ “Sustainable Growth and Prosperity in the Region” จากนั้น เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค รวมทั้งพบหารือกับ US-APEC Business Coalition
ในวันที่สอง นายกรัฐมนตรีหารือกับสภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (PBEC) และเข้าร่วมประชุม Leaders’ Retreat Session 2 ในหัวข้อ “Economic Integration and the Future of APEC”
ระหว่างการประชุมทั้งสองวัน นายกรัฐมนตรีได้พบและหารือทวิภาคีกับผู้นำของประเทศต่างๆ ได้แก่ ชิลี เปรู ออสเตรเลีย และ แคนาดา
ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำญี่ปุ่น (FCCJ) ในกรุงโตเกียว เพื่อพบหารือกับประธานและคณะกรรมการ รวมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาคมฯ ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจึงเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำ

 

apec2010-9  apec2010-10 
Back to the list