ข่าวกิจกรรม


งานน้อมรำลึก 100 ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

02/11/2010

thainichi-2010-10_1    thainichi-2010-10_2


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 เอกอัครรราชทูตและภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่น ข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งคนไทยในญี่ปุ่น และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เมืองนาโงยะ รวมประมาณ 100 คน เข้าร่วมงานน้อมรำลึก 100 ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดนิตไทยจิ เมืองนาโงยะ จังหวัดไอจิ

thainichi-2010-10_3     thainichi-2010-10_4

thainichi-2010-10_5     thainichi-2010-10_6

งานดังกล่าวในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นงานพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ต่อประเทศไทย รวมทั้งต่อความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยทรงพระราชทานส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่คณะสมทูตญี่ปุ่นตามคำขอเมื่อปี พ.ศ 2443 ปัจจุบันประดิษฐาน ณ สถูปเจดีย์ของวัดนิตไทยจิแห่งนี้ พร้อมทั้งทรงพระราชทานพระพุทธรูปโบราณและ   พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างวัดใหม่ด้วย

thainichi-2010-10_10     thainichi-2010-10_9

ในงานดังกล่าว พระสงฆ์ประจำวัดนิตไทยจิ 34 รูป ได้ร่วมกับสวดถวายเป็นพระราชกุศลแก่รัชกาลที่ 5 เป็นการพิเศษกว่า 30 นาที จากนั้น เอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้แทนคนไทยในญี่ปุ่น ไปถวายพวงมาลา ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่อยู่บริเวณลานด้านหน้าวัดนิตไทยจิ ซึ่งเป็นการปฏิบัติในวันปิยะมหาราชของทุกปีด้วย

thainichi-2010-10_15

thainichi-2010-10_12    thainichi-2010-10_13

thainichi-2010-10_14     thainichi-2010-10_16

ก่อนเสร็จสิ้นพิธี เอกอัครราชทูตถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พร้อมมอบของที่ระลึกและเงินบริจาคจำนวนหนึ่งให้แก่พระโคเมอิ สุมิ หัวหน้าสงฆ์วัดนิตไทยจิด้วย
Back to the list