ข่าวกิจกรรม


การประชุมร่วมครั้งที่ 2 ของ ALFS

22/11/2010

alfs1 alfs2

               เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ เป็นประธานการประชุมร่วมครั้งที่ 2 ประจำสมัยประชุม 2010-2011 ของสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาง Junko Machimura และนาง Atsuko Mogi รองประธาน และสมาชิกของ ALFS จำนวนกว่า 70 คนเข้าร่วม.

                หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมกันดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารว่างแบบไทย

alfs3

alfs4
Back to the list