ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงอาหารกลางวันภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

25/11/2010

              เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาง Miyuki Hatoyama ภริยานาย Yukio Hatoyama อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

madam_22nov2010_big

โดยมีนาง Kazuko Enoda ภริยานาย Yukio Enoda อดีตเลขาธิการพรรค DPJ นาง Nanae Hata ภริยานาย Yuichiro Hata สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยาอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย
Back to the list