ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงอาหารกลางวันภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

25/11/2010

madam_25nov53-2

               เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาง Airi Maehara ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

madam_25nov53-1

โดยมีภริยาเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ได้แก่ พม่า เวียดนาม ปากีสถาน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว

madam_25nov53-3

 
Back to the list