ข่าวกิจกรรม


งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

01/12/2010

CIMG1973

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติ จัดงานประกวดสุนทรพจน์ระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ที่มิลเลเนียม ฮอลล์ (Millennium Hall) มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา

CIMG1859

โดยมีนักศึกษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีเข้าแข่งขันจำนวน 20 คน จาก 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศโตเกียว มหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศโอซากา (จังหวัดโอซากา) มหาวิทยาลัยเทนริ (จังหวัดนารา) มหาวิทยาลัยอุซึโนะมิยะ (จังหวัดโทจิหงิ) มหาวิทยาลัยเคอิโอะ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยซึคุบะ (จังหวัดอิบารากิ) และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา (จังหวัดชิบะ)

CIMG1866   CIMG1870

CIMG1879   CIMG1883

CIMG1884   CIMG1885

CIMG1886

กรรมการผู้ตัดสินการประกวดในปีนี้ ประกอบด้วย ศจ.ดร.อะคางิ โอซามุ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเทศไทย นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา น.ส อลินี ธนวัฒน์สัจจะเสรี    อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ น.ส อโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงโตเกียว

CIMG1908

หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์ในปีนี้ คือ “มิตรภาพ” ซึ่งนักศึกษาญี่ปุ่นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากจะต้องกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยแล้ว ยังต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการ 1 คำถามเป็นภาษาไทยด้วย ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ ได้แก่ น.ส เอริโกะ ยูซาวะ จากมหาวิทยาลัยซึคุบะ และน.ส ฮารุกะ ไอบะ จากมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางโตเกียว-กรุงเทพฯ สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมบัตรคูปองที่พักโรงแรมในกรุงเทพฯ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว ผู้ชนะรางวัลประเภทต่างๆ ได้รับเงินรางวัลพร้อมหนังสืออันทรงคุณค่าเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่ง Japan Thailand Association (JTA) ให้การสนับสนุน (ดูผลการประกวดในปีนี้)

CIMG1896

CIMG1888

การจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประเทศไทย วัฒนธรรมไทย และสังคมไทย โดยผ่านการศึกษาเรียนรู้ลึกซึ้งทางภาษา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมไทยศึกษาและขยายเพื่อนมิตรของไทย (Friends of Thailand) ในระยะยาวต่อไป

CIMG1962   CIMG1965
Back to the list