ข่าวกิจกรรม


การบรรยายและแนะนำวัฒนธรรมไทยที่โรงเรียนประถมศึกษา Nishi Toyama เขตชินจูกุกรุงโตเกียว

06/12/2010

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2553 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย

DSC_0  DSC_1

DSC_2   DSC_3

รวมทั้งการแสดงดนตรีไทย และ การสาธิตการเล่นกีฬาตะกร้อโดยสมาคมตะกร้อแห่งประเทศญี่ปุ่น
แก่นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา Nishi Toyama เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว จำนวน 470 คน

DSC_4  DSC_5

DSC_6  DSC_8

ในโอกาสนี้ นักเรียนได้ร่วมสนุกกับการตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยและรับของรางวัล รวมทั้งทดลองเล่นตะกร้ออย่างสนุกสนาน

  DSC_9

 
Back to the list