ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

17/12/2010

n001

           วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ที่โรงแรม Imperial สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหน่วยงานไทยในญี่ปุ่น จัดงานเลี้ยงรับรองคณะทูตต่างประเทศ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในญี่ปุ่นในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2553 โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 900 คน ในโอกาสดังกล่าว นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต กล่าวเชิญดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

n002   n003

n004   n005

n004   n005

n004   n005

n004   n005

n011

n013   n014

n015   n016

n017

n022   n023

n030

n031

n032

           งานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้มาร่วมงานเลี้ยงรับรองได้ร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมกัน ซึ่งผู้มาร่วมงานได้ร่วมน้อมใจลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมาก และได้ชื่นชมนิทรรศการพระราชกรณีกิจเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จัดขึ้นในปีนี้ด้วย

n018   n019

n020   n021

          ก่อนเสร็จสิ้นงานเลี้ยงรับรอง นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันส่งผู้มาร่วมงานซึ่งทุกคนแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้

n028   n028

n027

 
Back to the list