ข่าวกิจกรรม


งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

17/12/2010

nm_01     nm_02

          วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ฯพณฯ นายทาเคคาสึ คาวามุระ, Grand Master of the Ceremonies, Imperial Household Agency นำสารถวายพระพรของสมเด็จพระจักรพรรดิ และพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น มอบให้แก่นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

nm_03

 nm_05     nm_06

nm_07     nm_08

nm_09
Back to the list