ข่าวกิจกรรม


JTA Evening Cool Party 2011

01/08/2011

ช่วงเย็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่น-ไทย (Japan Thailand Association : JTA)

จัดงาน JTA Evening Cool Party 2011 ณ ตึกMarunouchi Mitsui โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน

001    

001     001

001     001

001     001

001     001

001     001

001

001    001

001

001     001

001     001

001     001

001     001

001     001
Back to the list