ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภาเยือนญี่ปุ่น

13/01/2011

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการคมนาคม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2554 โดยคณะได้ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านระบบการคมนาคมทางราง ณ สถานีรถไฟโตเกียว พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “ระบบรถไฟความเร็วสูง” โดยบริษัท JR Tokai

0102
0304
Back to the list