ข่าวกิจกรรม


โครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล

07/12/2011

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยภริยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดปากน้ำ นาริตะ โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 84 ท่าน

11.18watpaknam

11.18watpaknam

11.18watpaknam

11.18watpaknam

11.18watpaknam

11.18watpaknam

11.18watpaknam
Back to the list