ข่าวกิจกรรม


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

04/04/2011

วันที่ 2 เมษายน 2554 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไป

มอบถุงยังชีพพระราชทานในโครงการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ จำนวน 6พันชุด ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ บริเวณทางตะวันออกของเกาะฮอนชูเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554

โดยมี ตัวแทนผู้ประสบภัยทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เป็นผู้รับมอบ จำนวน5 คน ได้แก่

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียว
นายมาซารุ ฮาราดะ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
นางวีริน ทาเคดะ ผู้แทนเครือข่ายคนไทยในจังหวัดอิบารากิ
นางสุจินดา อิสึมิกะ ผู้แทนเครือข่ายคนไทยในจังหวัดโทชิกิ
นางพิมใจ มัตสุโมโต บริษัท พีเค สยาม จำกัด ซึ่งสถานทูตมอบหมายให้เป็นผู้แจกจ่ายสิ่งของไปถึงผู้ประสบภัย


903_tsunami2011_1

903_tsunami2011_2              903_tsunami2011_3

903_tsunami2011_2              903_tsunami2011_3

903_tsunami2011_2              903_tsunami2011_3

903_tsunami2011_2              903_tsunami2011_3

903_tsunami2011_2              903_tsunami2011_3

903_tsunami2011_2              903_tsunami2011_3
Back to the list