ข่าวกิจกรรม


นักเรียนมัธยมจากโรงเรียน Ryougoku กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

02/05/2011

วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน Ryougoku กรุงโตเกียว จำนวน 14 คน เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

CIMG081

CIMG081

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการ เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงซักถามปัญหาเกี่ยวกับประเทศไทย

CIMG081
Back to the list