ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เมืองทะกะโจ จังหวัดมิยะกิ

06/05/2011

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับบริษัท P.K. Siam จำกัด และวัดปากน้ำญี่ปุ่นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ “Tagajo Bunka Center” ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิแห่งหนึ่งที่เมืองทะกะโจ จังหวัดมิยะกิ

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำถุงยังชีพพระราชทานในโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ของมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ จำนวน 400 ชุด น้ำดื่ม (600 ml) 2,400 ขวด เครื่องเขียน และไฟฉาย ฯลฯ ไปมอบแก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ ชุมชนไทยได้ร่วมกันทำอาหารไทยและแจกผลไม้ให้แก่ผู้ประสบภัยและอาสาสมัครที่ไปช่วยฟื้นฟูในบริเวณดังกล่าวด้วย

0506Miyagi
Back to the list