ข่าวกิจกรรม


นักศึกษาชมรมคาราเต้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

24/05/2011

Karate_Club2011-5-23_2

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 นักศึกษาชมรมคาราเต้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 8 คน
เยี่ยมคารวะนาย สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและสังคมญี่ปุ่น

ชมรมคาราเต้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย Hitotsubashiประเทศญี่ปุ่น มีโครงการจัดค่ายฝึกคาราเต้ร่วมกันในทั้งสองประเทศมาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว

Karate_Club2011-5-23_3

ในปีนี้ ได้จัดค่ายฝึกคาราเต้ที่มหาวิทยาลัย Hitotsubashiในระหว่างวันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2554

Karate_Club2011-5-23_1
Back to the list