ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนชูโทคุ เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

08/06/2011

วันที่ 7 มิถุนายน 2554 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนชูโทคุ กรุงโตเกียว จำนวน 9 คน

DSC_0779

เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษาตามหลักสูตร
คณะนักเรียนรับชมการแสดงดนตรีไทยและสารคดีการท่องเที่ยวไทย

DSC_0783 DSC_0787

จากนั้น ได้ถามคำถามต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
Back to the list