ข่าวกิจกรรม


Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Cheque Sharing Ceremony

28/06/2011

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2554 กลุ่มคู่สมรสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ นำโดยนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ
ได้เข้าร่วมพิธี Cheque Sharing Ceremony ของสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ที่
สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศญี่ปุ่น

ALFS2011_1

ALFS2011_2      ALFS2011_3

ALFS2011_4      ALFS2011_5

หลังจากคำกล่าวของเอกอัครราชทูตปากีสถานและนางอุมาพร ได้มีการจัดฉายประมวลภาพความช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในเขตโทโฮขุของประเทศสมาชิก

ALFS2011_6

ALFS2011_7

ALFS2011_8      ALFS2011_9

นอกจากนี้ ได้มีการจัดสรรเงินบริจาคและรายได้จากกิจกรรมการกุศลต่างๆ ของสมาคมให้กับประเทศสมาชิก
แต่สมาชิกหลายประเทศแจ้งว่าในปีนี้จะบริจาคเงินให้ประเทศญี่ปุ่นซึ่งประสบภัยพิบัติรุนแรง
Back to the list