ข่าวกิจกรรม


NHK Culture Center เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต

12/07/2011

nhkMembers-1(2)

nhkMembers-1(1)

เมื่อวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ต้อนรับสมาชิก NHK Culture Center จำนวน 80 คน (วันละ 40 คน)

nhkMembers-1(3)    nhkMembers-2(2)

nhkMembers-1(4)    nhkMembers-2(1)

ในโอกาสเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต โดยหลังจากที่ผู้เข้าร่วมได้รับชม
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดีวีดีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยแล้ว

nhkMembers-2(4)     nhkMembers-1(5)

นางอุมาพรได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้
จัดเตรียมอาหารไทยและสินค้าพื้นบ้านของไทยให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสความเป็นไทยอีกด้วย

nhkMembers-1(6)     nhkMembers-2(5)

nhkMembers-1(12)    nhkMembers-2(6)

nhkMembers-1(10)     nhkMembers-2(11)

nhkMembers-1(7)     nhkMembers-2(8)

nhkMembers-1(8)     nhkMembers-2(9)

nhkMembers-1(13)

nhkMembers-1(14)     nhkMembers-2(14)

nhkMembers-1(15)

nhkMembers-2(15)

Back to the list