ข่าวกิจกรรม


ภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เป็นตัวแทนภริยาคณะทูตานุทูต 15 ประเทศ มอบเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าญี่ปุ่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554

13/07/2011

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เป็นตัวแทนภริยาคณะทูตานุทูต 15 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว พม่า นิวซีแลนด์ มองโกเลีย มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มอบเงินสด จำนวน 1,729,850 เยน จากการจัด งาน Friends for Friends Charity Bazaar ที่ ASEAN-Japan Center เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ให้กับองค์กร Ashinaga Ikueikai ของญี่ปุ่น เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าญี่ปุ่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2554

m-donation1


m-donation2

m-donation3


Back to the list